Liptovský Mikuláš
 • Polsky
 • English
 • Slovensky
 • Liptovský Mikuláš - erb mesta
  Pohľady z mesta Liptovsky Mikulas

     

  KALENDÁR PODUJATÍ
  KALENDÁR PODUJATÍ
  • Deň rodiny
   Deň rodiny
   Belopotockého Mikuláš
   Belopotockého Mikuláš
  • Modlitbičky
   Modlitbičky
   BAMBIFEST
   BAMBIFEST
  Po polstoročí zrekonštruujeme zimný štadión

  Po polstoročí zrekonštruujeme zimný štadión

  22.05.2018 Mesto Liptovský Mikuláš začína so zásadnou rekonštrukciou zimného štadióna v hodnote dvoch miliónov eur. Po päťdesiatich rokoch sa tak starý športový stánok dočká prvej rekonštrukcie a vytvorí dôstojné podmienky pre športovcov aj širokú verejnosť ...
  Inteligentné riešenie: Ochraňujeme stromy pred kosačkou

  Inteligentné riešenie: Ochraňujeme stromy pred kosačkou

  18.05.2018 Liptovský Mikuláš je prvým mestom na Slovensku, ktoré ochraňuje kmene stromčekov pred ich poškodením pri kosbe jednoduchým a lacným patentom. Miesto neestetických PET fliaš, ktorými sa zvyknú obaľovať kmene stromov, sa rozhodla aplikovať radnica inteligentné riešenie ...
  Najstaršia škola v meste už nesie čestný názov po Milošovi Janoškovi

  Najstaršia škola v meste už nesie čestný názov po Milošovi Janoškovi

  17.05.2018 Základná škola Čsl. brigády už nesie čestný názov Základná škola Miloša Janošku, ktorý schválilo aj mestské zastupiteľstvo. Na dnešnej slávnosti dostali predstavitelia školy z ministerstva certifikát, ktorý názov potvrdzuje ...
  partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci partneri - liptovská regionálna rozvojová agentúra   partneri - Klub seniorov partneri - centrum právnej pomoci  partneri - rádio Liptov zodpovedne.sk.gif stopline.sk www.ovce.sk Združenie informatikov samospráv Slovenska Európske zoskupenie územnej spolupráce TATRY

     

  Najnovšie tlačové správy

  Aktuálne oznamy

  Oznámenie o uložení zásielky

  Listová zásielka adresovaná: Jozef Grab, nar. 1980, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Žilina....

  Oznámenie o uložení zásielky

  Listová zásielka adresovaná: Ladislav Stankovianský, nar. 1956, hlásený trvalý pobyt na mesto Liptovský Mikuláš; doručená od: Exekútorský úrad, Ružomberok....

  Verejná vyhláška

  ELSPOL - SK, s. r. o., oznamuje obyvateľom mesta Liptovský Mikuláš a vlastníkom pozemkov dotknutých realizáciou stavby: "Liptovský Mikuláš - Hollého - Predĺženie NNK", že práce na vyššie spomenutej stavbe začnú 14.6.2018...

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe....

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

  Oznámenie o zrušení trvalého pobytu občanom: Marek Jamrich, nar. 1993. Miestom nového trvalého pobytu je MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ....

  Verejná vyhláška

  Oznámenie o zaslaní rozhodnutie, že navrhovaná činnosť "Územný plán zóny Trnovecká zátoka" sa nebude posudzovať. ...

  Oznámenie o uložení zásielok - Slovenská pošta

  Oznámenie Slovenskej pošty v Liptovskom Mikuláši o uložení zásielok pre občanov s trvalým pobytom hláseným na mesto Liptovský Mikuláš - zoznam občanov v prílohe....

  Verejná vyhláška

  Oznámenie o zmene návrhu územného konania a nariadenie ústneho pojednávania na stavbu "Obchodné centrum Palúdzka - Lipt. Mikuláš" v k. ú. Palúdzka. Navrhovateľom, ktorej je InDevel, s. r. o., Jesenského 1089/11, Žilina. ...

  Verejná vyhláška

  Oznámenie o začatí vodoprávneho konania na stavbu "Obytný súbor BELLA VISTA, Palúdzka - sever - SO 11 Vodovod, SO 12 Splašková kanalizácia, SO 13 Dažďová kanalizácia a Čerpacia stanica "Za Luhami". ...

  Po polstoročí zrekonštruujeme zimný štadión

  Mesto Liptovský Mikuláš začína so zásadnou rekonštrukciou zimného štadióna v hodnote dvoch miliónov eur. Po päťdesiatich rokoch sa tak starý športový stánok dočká prvej rekonštrukcie a vytvorí dôstojné podmienky pre športovcov aj širokú verejnosť. ...

  Podujatia

  KALENDÁR PODUJATÍ
  KALENDÁR PODUJATÍ
  Deň rodiny
  Deň rodiny
  Belopotockého Mikuláš
  Belopotockého Mikuláš
  Modlitbičky
  Modlitbičky

  INFORMAČNÉ CENTRUM MESTA


  Adresa: Námestie mieru 1 (OC Central)
  031 01  Liptovský Mikuláš
  Tel.: +421/44 16 186, +421/44 552 24 18 
     

    


  • HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
   HISTORICKO KULTÚRNO PRÍRODNÁ CESTA OKOLO TATIER
  • 12 NAJ historického centra
   12 NAJ historického centra
  • Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
   Národný projekt terénna sociálna práca v obciach
  • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ JE SMART
  • V DOBROM AJ V ZLOM - výstava
   V DOBROM AJ V ZLOM - výstava
   o osudoch manželstiev v dejinách mesta.
  • ZIMNÉ ŠPORTY
   ZIMNÉ ŠPORTY
  • LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
   LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ - program PRE RODINY S DEŤMI
  REZERVÁCIA UBYTOVANIA